Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Chứng chỉ chuyên môn

Sunday, Feb 24th

Last update07:42:41 PM GMT

Chứng chỉ chuyên môn

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động lĩnh vực quan trắc môi trường

Email In PDF.

Quyết định SỐ 218/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016 về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.Chứng nhận Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường  thuộc Sở TNMT Thái Nguyên đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của chính phủ, với mã số VIMCERTS 024.


Đọc thêm...

Chứng chỉ công nhận VILAS 154

Email In PDF.

Chứng chỉ công nhận VILAS 154

Đọc thêm...

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png