Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tân Tiến

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tân Tiến

Email In PDF.

Tên dự án:Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tân Tiến

Khách hàng:Công ty CP tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng Thái Nguyên

Địa điểm thực hiện: Tiểu khu 4, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên

Thời gian thực hiện: 2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png