Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án xây dựng Nhà máy KSD Vina - Công ty TNHH KSD Vina

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án xây dựng Nhà máy KSD Vina - Công ty TNHH KSD Vina

Email In PDF.

Tên dự án:Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án xây dựng Nhà máy KSD Vina - Công ty TNHH KSD Vina

Khách hàng:Công ty TNHH Baroque Vina

Địa điểm thực hiện: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Thời gian thực hiện: 2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png