Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến vận tải thủy sông Cầu từ Văn Lăng đến Hà Châu

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến vận tải thủy sông Cầu từ Văn Lăng đến Hà Châu

Email In PDF.

Tên dự án:Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến vận tải thủy sông Cầu từ Văn Lăng đến Hà Châu

Khách hàng:Công ty TNHH An Thái

Địa điểm thực hiện: Sông Cầu đoạn từ Văn Lăng đến Hà Châu

Thời gian thực hiện: 2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png