Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu chùa Thiên Tây Trúc và Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu chùa Thiên Tây Trúc và Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc

Email In PDF.

Tên dự án:Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu chùa Thiên Tây Trúc và Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc

Khách hàng:Thiền viện trúc lâm Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm thực hiện: Xã Quân Chu, huyện Đại Từ

Thời gian thực hiện: 2015


Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png