Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Bạn biết đến chúng tôi qua!

Tuesday, Sep 25th

Last update07:42:41 PM GMT

Bạn biết đến chúng tôi qua!

Số người tham gia bình chọn:
53
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 04:52

Bạn biết đến chúng tôi qua!

Hits Percent Graph
Báo đài
19 35.8%
Quan công cụ Tìm Kiếm Google.com
15 28.3%
Qua doanh nghiệp
9 17%
Qua hình ảnh quảng bá
4 7.5%
Qua nguời thân, bạn bè
2 3.8%
Quan cơ quan tổ chức
1 1.9%

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png