Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Trình độ nhân năng lực

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Trình độ nhân năng lực

Email In PDF.

1. Hiện tại Trung tâm có 47 cán bộ được sắp xếp vào các phòng, trạm như sau:   

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ và Đánh giá tác động môi trường

- Phòng Công nghệ môi trường

- Trạm Quan trắc môi trường:

          + Phòng Quan trắc

          + Phòng Thí nghiệm

          2. Trình độ nhân lực: Trung tâm hiện có 46 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Trung tâm.

Trong đó:  - Trình độ thạc sỹ: 24 người

- Trình độ đại học: 23 người 

Danh sách Lãnh đạo - cán bộ Trung tâm Quan trắc

TT Đơn vị Họ tên Chức vụ Trình độ học vấn
1 Lãnh đạo Trung tâm Nguyễn Thế Giang Giám đốc Thạc sỹ Khoa học môi trường
2   Trần Thị Minh Hải Phó Giám đốc Thạc sỹ Khoa học môi trường
3   Phạm Tất Đạt Phó Giám đốc Thạc sỹ Khoa học môi trường
4 Phòng Kế hoạch Hoàng Văn Đạo Trưởng phòng Cử nhân kinh tế
5   Vũ Minh Hoàng Phó trưởng Phòng Kỹ sư trồng trọt
6   Nguyễn Đức Hoàng   Kỹ sư Khai thác mỏ
7   Đào Tiến Huân   Thạc sỹ Khoa học môi trường
8 Phòng Hành chính Dương Thành Bẩm Phó trưởng Phòng Cử nhân Khoa học môi trường
9   Vũ Thu Hà   Cử nhân Kế toán
10   Hoàng Thị Hạnh   Cử nhân Kế toán
11   Dương Thị Mỹ Lệ   Cử nhân Khoa học môi trường
12   Lường Hoàng Xây   Cử nhân Khoa học môi trường
13 Phòng Công nghệ Đoàn Văn Vũ Trưởng phòng Thạc sỹ Khoa học môi trường
14   Tạ Văn Thái Phó trưởng Phòng Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
15   Lê Việt Khoa   Cử nhân Công nghệ sinh học
16   Nguyễn Thị Việt Trà   Thạc sỹ Khoa học môi trường
17   Nguyễn Thị Thanh Huệ   Thạc sỹ Khoa học môi trường
18   Nguyễn Thanh Hương   Cử nhân Khoa học môi trường
19 Phòng Nghiệp vụ Dương Thị Bích Hồng Trưởng phòng Thạc sỹ Khoa học môi trường
20   Đồng Thị Phương Liên Phó trưởng Phòng Thạc sỹ Khoa học môi trường
21   Hoàng Đức Thiệp   Thạc sỹ Quản lý đất đai
22   Đoàn Hữu Thạch   Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
23   Dương Như Trang   Thạc sỹ Khoa học môi trường
24   Trần Thị Thu Hương   Thạc sỹ Khoa học môi trường
25   Phạm Thị Bích Thu   Thạc sỹ Khoa học môi trường
26 Trạm Quan trắc Phạm Thị Nga Trạm trưởng Thạc sỹ Khoa học môi trường
27   Trịnh Đức Cường Phó trạm trưởng Thạc sỹ Hóa học
28   Dương Văn Hùng Phó trạm trưởng Thạc sỹ Khoa học môi trường
29   Nguyễn Tiến Phong   Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy
30   Dương Văn Long   Thạc sỹ Khoa học môi trường
31   Lưu Quang Vinh   Cử nhân Khoa học môi trường
32   Lê Mạnh Cường   Kỹ sư Công trình môi trường
33   Dương Duy Thanh   Cử nhân Khoa học môi trường
34   Hà Phương Linh   Cử nhân Hóa học
35   Phùng Thị Thùy   Kỹ sư Khoa học môi trường
36   Đinh Quang Bình   Cử nhân Quản trị kinh doanh
37   Nguyễn Như Kiên   Cử nhân Hóa học
38   Nghiêm Văn Công   Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
39   Phạm Ngọc Minh   Thạc sỹ Khoa học môi trường
40   Nguyễn Thế Cường   Thạc sỹ Khoa học môi trường
41   Hoàng Thị Nga   Thạc sỹ Công nghệ sinh học
42   Tạ Thị Quý   Cử nhân Công nghệ sinh học
43   Nguyễn Thị Mỹ   Cử nhân Công nghệ sinh học
44   Đặng Thị Huyền Huệ   Thạc sỹ Khoa học môi trường
45   Phạm Thị Thanh Thúy   Thạc sỹ Khoa học môi trường
46   Trương Thị Hường   Thạc sỹ Khoa học môi trường
47   Bùi Thị Hồng Nhung   Kỹ sư Khoa học môi trường

Phòng Kế Hoạch

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png