Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Tăng cường hoạt động quan trắc phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Tăng cường hoạt động quan trắc phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Email In PDF.

    Hoạt động quan trắc môi trường luôn là một hoạt động không thể tách rời của công tác bảo vệ môi  trường. Tầm quan trọng của các hoạt động quan trắc ngày càng được khẳng định, hệ thống quan trắc môi trường có nhiệm vụ cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường ở các phạm vi khác nhau để phục vụ các yêu cầu tức thời hay dài hạn của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các số liệu thu thập được về chất lượng môi trường không khí, môi trường nước môi trường đất, đặc tính của các nguồn thải…là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý ban hành các chính sách về bảo vệ môi trường, hoặc để các đơn vị sản xuất kinh doanh quản lý tốt hơn các nguồn phát thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.


Hoạt động quan trắc môi trường được thực hiện theo hai hình thức: Hình thức thứ nhất là thu mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; hình thức thứ hai là quan trắc tự động, liên tục tại các trạm quan trắc.

Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, đào tạo của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ theo Nghị quyết 37-NQ-TW ngày 01/7/2004 của Bộ chính trị và mới đây Thái Nguyên đã được quy hoạch vào Vùng thủ đô Hà Nội, tạo cơ hội cho Thái Nguyên tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với vùng trong tương lai. Là tỉnh sớm được đầu tư phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hoá nhanh, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, tốc độ phát triển kinh tế trong nhưng năm gần đây khá cao và tỉnh Thái Nguyên đang phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh là Luyện kim; Khai thác khoáng sản; Sản xuất xi măng-Vật liệu xây dựng; Nhiệt điện; Công nghiệp chế biến thực phẩm, nông sản; cơ khí chế tạo, lắp ráp... Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, nếu không có biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa, khắc phục sẽ ngày càng trở nên bức xúc. Từ thực tế đó để kiểm soát chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt và triển khai thực hiện từ năm cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ 20, sau hơn mười năm thực hiện và nhiều lần điều chỉnh đến nay mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên được giao cho Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc với 03 nội dung: Quan trắc hiện trạng môi trường nền, quan trắc các khu vực bị tác động và quan trắc chất lượng nước Hồ Núi Cốc.

Quan trắc môi trường không khí gồm 33 điểm. Trong đó, 10 điểm quan trắc hiện trạng và 23 điểm quan trắc tác động với tần suất 02 tháng/lần (06 lần/năm).

Quan trắc môi trường nước mặt gồm 50 điểm. Trong đó 27 điểm quan trắc trên sông Cầu và các phụ lưu chính của sông Cầu, 21 điểm quan trắc trên sông Công và các phụ lưu chính của sông Công, 01 điểm quan trắc trên sông Rong với tần suất 02 tháng/lần, 01 điểm quan trắc trên kênh dẫn nước từ Hồ Núi Cốc về nhà máy nước Tích Lương với tần suất 01 tuần/lần.

Quan trắc môi trường nước dưới đất tại 09 điểm với tần suất 06 tháng/lần.

Quan trắc đặc tính nước thải tại 08 cửa thải của các cơ sở sản xuất và khu dân cư với tần suất 02 tháng/lần.

Quan trắc môi trường đất tại 09 điểm với tần suất 06 tháng/lần.

Quan trắc trầm tích tại 10 điểm với tần suất 06 tháng/lần.

Việc tổ chức thực hiện mạng lưới quan trắc đã được Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường thực hiện với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt các yêu cầu về thiết bị và phương pháp của các Tiêu chuẩn Việt nam, Quy chuẩn Việt Nam về quan trắc và phân tích các thông số chất lượng môi trường. Từ năm 2004, Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ khoa học và Công nghệ công nhận đạt ISO 17025: 2005. Công tác kiểm soát chất lượng và quản lý chất chất lượng (QA/QC) được Trung tâm thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và hàng năm Phòng thí nghiệm thực hiện từ 3- 4 chương trình thử nghiệm liên phòng với hơn 100 phòng thí nghiệm trong và ngoài nước, kết quả phân tích của Trung tâm được đánh giá đạt kết quả tốt, có độ chính xác cao. Vì vậy các kết quả quan trắc của Trung tâm luôn đảm bảo tính chính xác khách quan, phản ánh đúng hiện trạng môi trường tại thời điểm quan trắc. Các số liệu quan trắc đã đáp ứng được yêu cầu về thông tin, số liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện các vấn đề môi trường xấu có thể xảy ra thì công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường cần được tập trung, đẩy mạnh hơn nữa. Song song hình thức quan trắc thu mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, việc xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục là một công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng của số liệu quan trắc, tạo ra sự đồng bộ, liên tục về dữ liệu môi trường. Các trạm quan trắc tự động, liên tục có thể cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường. Hoạt động của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục góp phần xác định các thay đổi hoặc diễn biến chất lượng môi trường (qua các thông số) liên tục theo thời gian và không gian. Giúp xác định nhanh, phát hiện sớm các vấn đề về chất lượng môi trường (có bị ô nhiễm không? ô nhiễm gì?  ô nhiễm như thế nào?). Cung cấp số liệu liên tục, tức thời, thời gian thực phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường. Cảnh báo kịp thời, đề xuất các biện pháp phù hợp để quản lý, bảo vệ môi trường. Giúp cơ quan quản lý giám sát, kiểm soát quá trình sản xuất và vấn đề môi trường của các cơ sở sản xuất, Khu công nghiệp đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan đối với các vấn đề môi trường phát sinh.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của các Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trong hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường, năm 2013, được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai lắp đặt 01 trạm quan trắc môi trường nước tự động liên tục, quan trắc 06 chỉ tiêu cơ bản (pH, DO, NO3-N, TSS, độ dẫn và độ đục), thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia tại phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên và đã chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành từ tháng 4/2014. Đồng thời năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt dự án kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên và dự án kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước hồ Núi Cốc, trong đó giải pháp trọng tâm của dự án kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên từ nay đến năm 2020 là xây dựng ba (03) trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh cố định, tự động, liên tục và một trạm quan trắc không khí di động, tự động (xe quan trắc tự động). Dự kiến vị trí xây dựng các trạm như sau:

Trạm 1: Đặt tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, thời gian xây dựng và đi vào vận hành: Năm 2014. Mục tiêu xây dựng trạm này là quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Trạm 2: Dự kiến đặt tại khu vực phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Thời gian xây dựng và đi vào vận hành: Năm 2015. Mục tiêu xây dựng trạm này là quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên.

Trạm 3: Dự kiến đặt tại UBND phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên. Thời gian xây dựng và đi vào vận hành: Năm 2016. Mục tiêu xây dựng trạm này là quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên.

Xe quan trắc tự động: Đầu tư xe quan trắc tự động vào năm 2016-2018. Xe quan trắc tự động sẽ đo đạc các chỉ tiêu cơ bản trong môi trường không khí liên tục trong 24h (hoặc lâu hơn tùy theo mục đích) tại các vị trí không có Trạm quan trắc cố định.

Đối với dự án dự án kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước hồ Núi Cốc, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát chất lượng các nguồn nước đổ về Hồ có lắp đặt 01 tram quan trắc môi trường nước tự động, cố định tại của xả của Hồ vào kênh dẫn nước về nhà máy nước Tích Lương.

Các kết quả quan trắc từ các trạm quan trắc tự động sẽ được truyền về Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường, cùng với kết quả của các đợt quan trắc hiện trạng môi trường toàn tỉnh và khu vực bị tác động các số liệu quan trắc này được cập nhật vào hệ thống phần mền dùng chung của Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ đây các cơ quan quản lý môi trường có thể theo dõi chất lượng các thành phần môi trường và khai thác các thông tin phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường.


Một số hình ảnh về hoạt động quan trắc môi trường.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png