Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Dự án Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Sunday, Feb 24th

Last update07:42:41 PM GMT

Dự án Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Email In PDF.

Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Công suất: 1000 giường bệnh

Năm thực hiện: 2010


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png