Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Dự án Đầu tư khai thác mỏ chì kẽm Khuổi Chạo

Monday, Dec 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Dự án Đầu tư khai thác mỏ chì kẽm Khuổi Chạo

Email In PDF.

Đơn vị: Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công

Công suất: 50 nghìn tấn

Năm thực hiện: 2010


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png