Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Dự án Cải tạo nâng cao công suất Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Dự án Cải tạo nâng cao công suất Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng

Email In PDF.

 Đơn vị: Công ty Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng

 Công suất: 8 nghìn tấn /năm

 Năm thực hiện: 2010


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png