Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lập Dự án Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và phân vùng chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sunday, Feb 24th

Last update07:42:41 PM GMT

Lập Dự án Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và phân vùng chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Email In PDF.

 Đơn vị: Sở Tài Nguyên và Môi trường Thái nguyên


 Công suất..

 Năm thực hiện 2011


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png