Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lập báo cáo ĐTM

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Lập báo cáo ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: "Cải tạo, nạo vét xử lý môi trường suối Cốc, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên"

Email In PDF.

Xử lý ô nhiễm môi trường suối Cốc, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện sống cũng như sức khỏe cho cộng đồng dân cư trong khu vực thực hiện dự án; góp phần cải thiện chất lượng nước sông Cầu, thực hiện Quyết định 174/2006-QĐ-TTg ngày 28/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu và Quyết định số 1201/QĐ-UBND, ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015.

Đọc thêm...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png